banalan


banalan
commonplace, banal
* * *
• commonplace
• trite
• stale
• banal
• platitudinous

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • banalan — bànālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji je bez originalnosti, sav prema očekivanju i bez svježine ili iznenađenja [banalna fraza]; bezvrijedan, konvencionalan, običan, otrcan, opr. neobičan, originalan, svjež ETIMOLOGIJA fr. banal …   Hrvatski jezični portal

 • bànālan — bànāl|an prid. 〈odr. lnī〉 koji je bez originalnosti, mnogo puta viđen, sav prema očekivanju i bez svježine ili iznenađenja; nekreativan, običan, bezvrijedan, otrcan, konvencionalan [∼na fraza], opr. neobičan, originalan, svjež ✧ {{001f}}fr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • banalno — bànālno pril. DEFINICIJA na banalan način; neoriginalno, obično, otrcano ETIMOLOGIJA vidi banalan …   Hrvatski jezični portal

 • bànālno — pril. na banalan način; neoriginalno, obično, otrcano …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • frı̏vōlan — frı̏vōl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji je prostački [∼no ponašanje]; nepristojan 2. {{001f}}koji je otrcan [∼an govor]; banalan, beznačajan, površan ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • jedìnstven — prid. 〈odr. i〉 1. {{001f}}koji je svuda jednak, zajednički svima, opr. raznolik, neujednačen [∼e cijene] 2. {{001f}}koji očituje jedinstvo [∼ nastup]; ujedinjen, opr. razjedinjen 3. {{001f}}koji se znatno ističe u vrsti [ovo je ∼a prilika];… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • stȅreotīpan — prid. 〈odr. pnī〉 razg. 1. {{001f}}tisk. koji je tiskan sa stereotipa 2. {{001f}}pren. koji je uvijek isti; otrcan, banalan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • trı̏vijālan — trı̏vijāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji je relativno nevažan [∼an problem]; beznačajan 2. {{001f}}koji nema svježine ni originalnosti [rasprava je bila ∼na, u njoj ništa nova nije rečeno]; običan, otrcan, banalan ∆ {{001f}}∼na književnost… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • stereotipan — stȅreotīpan prid. <odr. pnī> DEFINICIJA razg. 1. tisk. koji je tiskan sa stereotipa 2. pren. koji je uvijek isti; otrcan, banalan ETIMOLOGIJA vidi stereotip …   Hrvatski jezični portal

 • locus — (izg. lȍkus) m DEFINICIJA mjesto SINTAGMA locus communis (izg. locus komúnis) »opće mjesto«, izraz kojim se označuje neki poznat, uobičajen, banalan misaoni pojam; locus delicti (izg. locus delìkti) mjesto počinjena zločina ETIMOLOGIJA lat …   Hrvatski jezični portal

 • bananzički — banànzičkī prid. DEFINICIJA koji je umjetnički neambiciozan, fahidiotski, banalan, rutinski ETIMOLOGIJA vidi bananz …   Hrvatski jezični portal